ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer u een overeenkomst sluit met yogamine, betekent dit dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, hieronder beschreven. Dank voor uw begrip.

floral-decor

Aanmelden

U kan aanmelden via het contactformulier. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op om u verder te helpen. Verzoek hierbij is om bijzonderheden op het formulier te vermelden. Zo nodig kan ik vooraf tijd vrijmaken voor een persoonlijk gesprek.

Betalingen

De tarieven staan vermeld op de website. Het inschrijvingsgeld dient steeds op voorhand overgemaakt te worden cash, ter plaatse of via overschrijving op het rekeningnummer: BE95 9731 6556 2058. Begunstigde: Yogamine, Grote Steenweg 146, 9840 Zevergem. Vermeld naam & voornaam + formule bij de mededeling. Wanneer de betalingsverplichting niet tijdig wordt nageleefd, behoudt de docente het recht de sessie of de toegang tot de sessie(s) te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Gelieve bij afwezigheid te verwittigen. Gemiste lessen worden niet terugbetaald, maar u kan dan iemand in de plaats aan de les laten deelnemen. De gemiste les kan ook in een andere reeks ingehaald worden, tenzij anders vermeld op de website.

Verwittig steeds tijdig (vóór 12u bij namiddaglessen / vóór 18u bij avondlessen). Zo niet,  zijn wij genoodzaakt de les aan te rekenen. Bedankt om hiermee rekening te houden.

Brengen en halen

Yogamine verzoekt u ervoor te zorgen dat u of uw kind op tijd aanwezig is, zodat de les tijdig kan starten en er niet moet gestoord worden bij de aanvang van de les. Gelieve het eind-uur ook te respecteren aub.

Weigering van de lessen

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docente overwegen iemand te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid, verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de persoon. Dit gebeurt steeds in goed overleg.

Bereikbaarheid van de ouders

Gelieve in belang van u of uw kind op het inschrijfformulier steeds uw telefoonnummer of noodtelefoonnummer te vermelden.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Yogamine is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijke letsels bij personen, noch voor het zoekraken of beschadigen van materiële eigendommen

Beeldmateriaal

Yogamine voorziet de website en andere sociale media van beeldmateriaal. Indien u liever geen beeldmateriaal van u zelf of  uw kind ziet verschijnen, gelieve dit vooraf te vermelden.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt yogamine dat graag van u. Yogamine is bereikbaar via mail info@yogamine.be of via telefoonnummer 0476/72-48-57